قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

فروشی

عوددان سفالی زیبا

در گالری قدیم ندیما
دوران: قاجاری
کد: b1040-1


درس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/525


تصاویری دیگر از این عوددان: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

                

پایان فوتر بلاگ -->