قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

فروشی

هاون برنجی دوره پهلوی

در گالری قدیم ندیما
دوران: پهلوی
کد: b1017-4

فروشگاه قدیمی جات
آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/519


تصاویری دیگر از این هاون: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

               

پایان فوتر بلاگ -->