قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

فروشی

درب کوب فولادی بزرگ

در گالری قدیم ندیما
دوران: پهلوی
کد: b1039-2

قیمت: 200 هزار تومان
آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/506

پایان فوتر بلاگ -->