قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

دوربین عکاسی لوبیتل 2


فروشی

دوربین عکاسی لوبیتل2 درحدآک

قیمت: 180 هزار تومان

از روسیه در گالری قدیم ندیما

دوران: پهلوی

کد: b1018-3


آدرس این تصویر در کانال ما: https://telegram.me/ghadimnadimi/323

تصاویری دیگر از این دوربین: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)


دوربین عکاسی لوبیتل2      پشت دوربین عکاسی لوبیتل2

پایان فوتر بلاگ -->