قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

باستان-a144

گوشواره به شکل خوشه ی انگور از تپه ی حسنلو در موزه لوور پاریس بین 1400 تا 700 پیش از م.
جنس: الکتروم (آلیاژی از طلا و نقره)آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/439

پایان فوتر بلاگ -->