قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

فروشی

رادیو شارپ لامپی سالم
قیمت: 300 هزار تومان
در گالری قدیم ندیما
دوران: پهلوی
کد: b1030-5

آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/432


تصاویری دیگر از این رادیو: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

پایان فوتر بلاگ -->