قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

مکان m103

سنگ‌نگاره در تخت جمشید از هخامنشیان
نمادی از نوروز زرتشتیان می باشد. در روز نخست نوروز، توان شیر و گاو در حال نبرد برابر است. شیر نماد خورشید و گاو نماد زمین است

آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/430
پایان فوتر بلاگ -->