قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

فروشی

قندان مسی زیبا یک جفت
قیمت: 120 هزار تومان
در گالری قدیم ندیما
دوران: پهلوی
کد: b1006-8


آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/418


تصاویری دیگر از این قندان: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

پایان فوتر بلاگ -->