قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

باستان-a139

گورستان چشمه تخت جمشید در یک کیلومتری شمال تخت جمشید از شهرستان مرودشت در ایران- تخت جمشید


آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/416

پایان فوتر بلاگ -->