قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

باستان-a137

اسکلت انسان تدفین چمباتمه ای همراه با اشیاء و ظروف سفالین از تپه هگمتانه-همدان در همدان 500 پیش از میلاد


آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/410

پایان فوتر بلاگ -->