قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

خانه

مکان-m101
خانه حاجی رئیس
مرکز شهرتربت حیدریه، خیابان فردوسی جنوبی
دوره قاجاری
توسط: مرحوم سیدمحمد امین التجار معروف به حاجی رئیس
محل سکونت حاجی رییس
نما و ستونهای گچ بری بسیارزیبا


آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/378

پایان فوتر بلاگ -->