قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

برای میهنم

زن

برای میهنم

زندگی

براای میهنم

آزادی

 

مهسا امینی

 

 

همبستگی و امید بیشتر هموطنانم را آرزومندیم

 

 

فروشگاه قدیمی جات

پایان فوتر بلاگ -->