قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

 

جام

 

 

ایران، ساسانی

نور قهوه ای مایل به قرمز، نور بژ، شیشه بی رنگ است

 

 

ارتفاع: 16.7 و عرض 10

جام ایرانی در موزه میهو ژاپن

جام در وب سایت موزه میهو

 

برای دیدن تصویر و مشخصات بیشتر این جام در وب سایت موزه میهو اینجا کلیک نمایید

 

 

تصاویر بیشتر 

 

 

 

جام از ایران دوره ساسانی در موزه میهو ژاپن

جام ایرانی در وب سایت موزه میهو

 

فروشگاه قدیمی جات

 

 

جام ایرانی در موزه میهو ژاپن

جام ساسانی در وب سایت موزه میهو

 

فروشگاه قدیمی جات

 

 

جام ایرانی در موزه میهو ژاپن

جام دوره ساسانی از ایران در وب سایت موزه میهو ژاپن

 

فروشگاه قدیمی جات

 

پایان فوتر بلاگ -->