قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

اشخاص c117

آرتادخت

آرتادخت در سده سوم میلادی، اقتصاددانی بود که در دوره اردوان چهارم آخرین پادشاه اشکانی به طور مستقیم در امور مالیات و خرج و دخل کشور دخالت داشت.

ادرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/862
 
فروشگاه قدیمی جات
آرتادخت
در فارسی یعنی دختر مقدس وزیر خزانه داری، در زمان اشکانیان (پارتها)، آرتادخت اقتصاد دانی بود که در دوره اردوان چهارم ، آخرین پادشاه اشکانی، به طور مستقیم در امور مالیات و خرج و دخل کشور دخالت داشت و در واقع نقش وزیر دارایی امروز را داشت .
او بی آنکه فشاری بر مردم بیاورد و باج و خراج را افزون نماید ٬ کشور را به توانگری میرساند. چنانچه برآمده است٬ از کارهای بزرگ او در گردآوری دارایی کشور٬ یکی جلوگیری از هزینه های بیهوده به ویژه درباریان و دیگری گرفتن باج و خراج از درآمد توانگران بوده است، در واقع نقش وزیر دارایی امروز را داشت.
پایان فوتر بلاگ -->