قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

نمونه‌ای منطقةالبروج اسلامی و برج‌های ۱۲ گانه؛ موزه پرگامون برلین، آلمان

ادرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/735

برج‌های فلکی دوازده‌گانه

نام برج‌های فلکی دوازده‌گانهٔ منطقةالبروج که دانشمند ایرانی عبدالرحمان صوفی در سال ۹۶۴ میلادی در اصفهان تعیین و ترسیم کرده عبارت هستد از:

1.  فروردین- برج حمل؛ قوچ، بره

2.  اردیبهشت- برج ثور؛ گاو نر

3.  خرداد- برج جوزا؛ دو پیکر

4.  تیر- برج سرطان؛ خرچنگ

5.  مرداد- برج اسد؛ شیر

6.  شهریور- برج سنبله؛ خوشه، دوشیزه

7.  مهر- برج میزان؛ ترازو

8.  آبان- برج عقرب؛ کژدم

9.  آذر- برج قوس؛ کمانگیر

10.  دی- برج جدی؛ بزغالهٔ نر (بزماهی)

11.  بهمن- برج دلو؛ آب ریز

12.  اسفند- برج حوت؛ ماهی

پایان فوتر بلاگ -->