قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

اشخاص c113


سیّد حسن موسوی متولد شهریور 1319 کدکن تربت حیدریه 

موسس موزه باغ شاهنامه با قدمت پنجاه سال

ادرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/685

پایان فوتر بلاگ -->