قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

اشخاص c112

عکس قدیمی 

چادر ترکمن و زنان در حال نخریسی

بین 50  تا 60 سال پیش

از آق‌قلا یا آق قلعه، مرکز شهرستان آق‌قلا یکی از شهرهای استان گلستان ایران

ادرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/682

فروشگاه قدیمی جات

پایان فوتر بلاگ -->